Koment mbi Politikat Mbrojtëse të Bankës Botërore me fous gjininë, orientimin seksual dhe identitetin gjinor

PINK

02 Mars 2015 – Drafti i Bankës Botërore, i propozuar së fundmi, mbi masat mbrojtëse mjedisore dhe sociale, i listojnë gratë, vajzat dhe grupet gjinore e seksuale si “grupe vulnerabël”. Duke bërë këtë BB nuk arrin të vlerësojë se si çdo grup është vulnerabël në mënyra unike për shkak të paragjykimeve shoqërore dhe barrierave ligjore.

Personat me orientim seksual, identitet gjinor apo paraqitje që nuk përshtaten me pritshmëritë shoqërore përballen me vështirësi të mëdha edhe në shoqëri të lira e të hapura, duke iu nënshktruar abuzimeve dhe presionit për të fshëhur identitetet e tyre. Disa vende i dënojnë ligjërisht sjelljet homoseksuale apo personat trans, ndërkohë që shumë pak vende ofrojnë mbrojtje nga diskriminimi për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor. Për shkak të padukshmërisë së tyre ata përballen me sjellje të rrezikshme dhe kushte të papërshtatshme jetese që kanë ndikim shumë të madh në jetën e tyre. Këto rreziqe rrjedhin më së shumti për shkak të injorancës, diskriminimit, paragjykimit, persekutimit apo edhe dhunës shpesh me mbështetjen e vetë ligjit apo të paprekur prej ligjit. Padukshmëria e këtij komuniteti ka ndikim të madh sidomos në uljen e shanseve për të përfituar nga shërbimet shëndetësore, arsimi apo shanse punësimi. Nëse nuk diskutohen dhe përballen, paragjykimet dhe persektuimet mund të kenë pasoja afat-gjata në jetët e njerëzve duke përfshirë varfëri ekstreme, përjashtim social dhe jetesë të dhunshme.

Në të njëjtën mënyrë një kombinim i diskriminimit gjinor dhe barrierat ligjore kundër grave dhe vajzave kontribuojnë në përjashtimin e tyre dhe dhunën me bazë gjinore. Pabarazitë gjinore mbeten të mëdha në shumë vende përfshi moshën, pasjen e një prone, pjesëmarrjen në punësim, aksesin në arsim, pjesëmarrja dhe përfaqësimi politik, jetëgjatësia, të drejtat ligjore etj. Të gjitha këto kanë pasoja të rënda nëse nuk adresohen siç duhen në çdo nivel të zhvillimit të një projekti.

Shumë gra, vajza dhe minoritete seksuale e gjinore përballen me forma të shumëfishta diskriminimi dhe përjashtimi përfshi racën, origjinën, besimin fetar, gjuhën, bindjet politike etj.

Për rrjedhojë drafti i ri i masave mbrojtëse duhet të adresojë në mënyrë sistematike dhe aktive impaktin unik që çdo projekt i BB ka te gratë, vajzat dhe minoritetet seksuale e gjinore si dhe pasojat e tjera me të cilat përballen këto njerëz për shkak të formave dhe llojeve të tjera të diskriminimit. Kjo mund të arrihet nëse Masat Mbrojtëse të BB për Gjininë dhe Orientimin Seksual dhe Identitetin Gjinor do të kërkonin plotësimin e standarteve në fushat e mëposhtme:

 

  •   Vlerësimi i Impaktit Social duhet të përfshijë gjininë, orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Ky vlerësim duhet të shërbejë për të identifikuar dhe vlerësuar ndikimin që kanë projektet në lidhje me pengesat në aksesin në shërbimet e nevojshme, vlerësimin e alternativave dhe dizenjimin e masave të duhura monitoruese;
  • Indikatorë Bazë mbi Gjininë, Orientimin Seksual dhe Identitetin Gjinor për të vlerësuar nëse një projekt ka ndikime të ndryshme tek njerëzit bazuar në gjininë, orientimin seksual, identitetin gjinor apo paraqitjen e tyre dhe nëse ka individë që mund të bien pre e abuzimeve apo përjashtimit për shkak të paragjykimeve që lidhen me një ose më shumë nga faktorët e mësipërm;
  • Angazhim, Konsultim dhe Pjesëmarrje për gratë, vajzat dhe personat LGBTI në çdo fazë të një projekti. Masa specifike duhet të merren për të garantuar pjesëmarrjen aktive, konfidencialitetin dhe sigurinë e pjesëmarrësve;
  •  Kornizë Planifikimi dhe Plane me bazë Gjinore, të Orientimit Seksual dhe Identitetit Gjinor për tu siguruar që këto grupe të kenë benefite të barabarta, të mbrohen nga pasoja negative të nje projekti dhe të kompensohen në mënyrë të kënaqshme, të ketë planifikim të mjaftueshëm dhe buxhetim të dedikuar.
  • Akses Universal dhe Plane Përfshirje për të garantuar akses në shërbime të mbrojtur nga kriminalizimi, diskriminimi dhe dhuna. Kjo përfshin pasjen e stafeve të trajnuara për të dhënë shërbime cilësore, një sistem shëndetësor të sigurtë, akses në shërbime cilësore dhe mjete për të mbajtur standarte të larta jetese si dhe mirëqenie emocionale.

Organizatat Mbështetëse

 

1.                   Human Rights House, Albania

2.                   PINK Embassy, Albania

3.                   Access Chapter 2, South Africa

4.                   SANAC Civil Society Forum, South Africa

5.                   Lebanese Medical Association for Sexual Health, Lebanon

6.                   India HIV/AIDS Alliance, India

7.                   METRO Charity, United Kingdom

8.                   The Bretton Woods Project, United Kingdom

9.                   IDAHO Committee - International Day Against Homophobia and Transphobia

10.               Arab Trans Association

11.               The Global Alliance for LGBT Education, Netherlands

12.               Stonewall Housing, United Kingdom

13.               The Initiative for Equal Rights, Nigeria

14.               Micro Rainbow, United Kingdom

15.               Kaleidoscope Trust, United Kingdom

16.               Initiative for Improved Male Health, Nigeria

17.               Bank Information Center, United States

18.               Gender and Development Network, United Kingdom

19.               National Gay & Lesbian Human Rights Commission, Kenya

20.               Center Global, United States

21.               Chapter Four-Uganda, Uganda

22.               Blue Diamond Society, Nepal

23.               ILGA-Europe, Belgium

24.               International Rectal Microbicide Advocates – IRMA, Nigeria

25.               International Centre for Advocacy on Rights to Health, Nigeria

26.               The LGBT Center of Raleigh, United States

27.               LGBT United Tetovo, Macedonia

28.               ILGA – International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, Switzerland

29.               ReconcilingWorks, United States

30.               Stonewall, United Kingdom

31.               Closet de Sor Juana AC, México

32.               Beijing Gender Health Education Institute, China

33.               Labris - Lesbian Human Rights Organization, Serbia

34.               Queer Zagreb, Croatia

35.               Domino and ZbeLeTron, Croatia

36.               Sarajevo Open Centre, Bosnia & Herzegovina

37.               Queeria - Center for Promoting Culture of Nonviolence and Equality, Serbia

38.               Belgrade Pride Parade, Serbia

39.               Kaos GL Association, Turkey

40.               LGBT Forum Progress, Montenegro

41.               LGBTIQ Social Center, Montenegro

42.               LGBTI Support Center - Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia

43.               Thessaloniki Pride, Greece

44.               Alliance against Discrimination of LGBT people, Albania

45.               Public Information and Need of Knowledge NGO, Armenia

46.               Aswat- Palestinian Gay Women

47.               Subversive Front, Skopje, Macedonia

48.               Israeli Queers for Palestine, Israel

49.               Athens Pride, Greece

50.               SPoD LGBTI, Turkey

51.               CEL, Kosovo

52.               QeSH, Kosovo

53.               Open Mind Spectrum Albania - OMSA

54.               Community Development Center & Network "Today for the Future", Albania

55.               Tirana Legal Aid Society, TLAS, Albania

56.               Albanian Center for Population and Development, Albania

57.               Beyond Barriers, Albania

58.               Youth in Free Initiative, Kukes, Albania

59.               Albanian Institute for Public Affairs, Albania

60.               "Harriet Martineau" Foundation, Albania

61.               Focus on Women’s Development, Kuçovë, Albania

62.               Intellectual Women of Shkodra, Albania

63.               Observatory for Children's Rights, Albania

64.               Children’s Human Rights Centre of Albania

65.               Change Centre Albania                                                                                                                 

66.               Supporting women in the family, Albania

67.               Association for Integration of Informal Areas, Albania

68.               Roma Virtual Network, Israel

69.               Gayten-LGBT, Serbia

70.               Instituto Runa de desarrollo y Estudios sobre Género, Spain

71.               Gender Action, United States

72.               LGBTT Solidarity Association, Turkey

73.               TRANSform, Romania

74.               Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, Germany

75.               Bisexual Alliance Victoria, Australia

76.               Transgender Victoria, Australia

77.               Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Peru

78.               Human Rights Watch, United States

79.               Pehchan North Region Office, India

80.               Kinnar Bharti, India

81.               Parivartan Trust, India

82.               Mitr TI +, India

83.               Kashish, India

84.               Ekta Trust, India

85.               Samarpan, India

86.               Shaan, India

87.               Himayat, India

88.               Mansa, India

89.               Navjeewan, India

90.               Welcome Foundation, India

91.               Sangharsh, India

92.               Dostana, India

93.               Sneh, India

94.               Saahil- E-Sasaram, India

95.               Asha Trust, India

96.               Ibteda-e-anees, India

97.               Humkhayal Trust, India

98.               Ujala Trust, India

99.               Sankalp, India

100.            Naya Savera, India

101.            Basera Trust, India

102.            Rhythm, India

103.            Ekta sewa  sansthan, India

104.            Bharosa TI+, India

105.            Rose Foundation, India

106.            Gulshan- E –Ishq, India

107.            Jagriti Foundation, India

108.           Saathi Seva Santhan, India

109.           TLF Sexuality, Health and Rights Educators, Philippines

110.           Groundation, Grenada

111.           Quality of Citizenship, Jamaica

112.           Society Against Sexual Orientation Discrimination (SASOD), Guyana

113.           Human Rights Campaign, United States

114.           Colour Youth – LGBTQ Youth Community of Athens, Greece

115.           TransAkcija, Slovenia

 

Personat Mbështetës

 

116.            Olumide Makanjuola

117.            Adebisi Alimi

118.            Tamara Adrian

119.            Miroslaëa Makuchoëska

120.            Dr. Greg Ussher

121.            Ëim Antonio Monasso

122.            David Masengesho

123.            Kelechi Ugoh

124.            Rev. Canon Albert Joy Ogle

125.            Denis LeBlanc

126.            Oleg Tomilin

127.            Philip Ë. Moeller

128.            Tushar M.

129.            John Adeniyi

130.            Stein Wolff Frydenlund

131.            Filippos Paganis

132.            Belissa Andia Perez

133.            Janneke van der Ros

134.            Monika Kocaqi

135.            Lavdie Ruçi

PINK