Networks

Jemi pjesë e:

1. Rrjetit ndërkombëtarë Healthy Network me bazë në Bratislava www.healthynetwork.org

2. Rrjetit SEEYN

www.seeyn.org

3. Rrjetit SHARE SEE

4. Rrjetit me bazë në Gjermani, CARAVAN 2000

5. Rrjetit ndërkombëtarë TDM 2000 International

www.tdm2000international.org

6. Unionit Shqiptar Albanian Life Quality Union

www.al-qu.com

7. Albanian Youth Council

 

Shoqata ka pika kontakti në disa rrethe të vendit siç janë në Shkodër, Durrës, Fier, Korcë, Tepelenë, Gjirokastër, Pukë, Fushë-Krujë dhe Sarandë. Në të ardhmen ne synojmë të ngremë degë të organizatës në qytetet e lartpërmendura.