Si një vullnetar

Bashkohu me ne!

Nëse keni kohë të lirë dhe doni ta përdorni atë për pjesëmarrje aktive, ose keni një ide por nuk e dini se si ta realizoni atë, ose vetëm ju mungojnë disa burime? Ejani na vizitoni ose na kontaktoni në adresën tonë të emailit ose në numrin e telefonit dhe të bëheni një nga vullnetarët tanë!