Thirrje për subjekte- Dizenjimi dhe ndërtimi i platformës dixhitale www.nohatespeech.al

ALB: PB po kërkon të kontraktojë një subjekt për shërbimin “Dizenjimi dhe ndërtimi i platformës dixhitale www.nohatespeech.al. Për të aplikuar shkarkoni më poshtë Termat e Referencës (1)  dhe Ofertën e specifikuar (1.1) dhe dërgoni aplikimin tuaj duke dorëzuar dokumentat e nevojshëm deri më 29 Mars 2021 deri në ora 16:00.
 
Për pyetje mund të kontaktoni në adresat [email protected]  dhe   [email protected]org deri në datën 19 Mars 2021.

Thirrje për ekspert- Call for expert

ALB: PB po kërkon të punësojë një ekspert/e për pozicionin “Zhvilluesi dhe editues i përmbajtjes së platformës www.nohatespeech.al“. Gjeni ToR më poshtë dhe nëse mendoni se keni aftësitë e kërkuara, aplikoni duke dorëzuar dokumentat e nevojshëm deri më 25 Mars 2021 në ora 16:00.

Thirrje për ekspert- Call for expert

ALB: BBA po kërkon të punësojë një ekspert për pozicionin “Zhvilluesi dhe editues i përmbajtjes së platformës www.vullnetarizmi.al“. Gjeni ToR më poshtë, dhe nëse mendoni se keni aftësitë e kërkuara, aplikoni duke dorëzuar dokumentat e nevojshëm deri më 18 Mars 2021 deri në ora 16:00.

Thirrje për subjekte- Dizenjimi dhe ndërtimi i platformës dixhitale www.vullnetarizmi.al

ALB: PB po kërkon të kontraktojë një subjekt për shërbimin “Dizenjimi dhe ndërtimi i platformës dixhitale www.vullnetarizmi.al“. Për të aplikuar shkarkoni më poshtë Termat e Referencës (1)  dhe Ofertën e specifikuar (1.1) dhe dërgoni aplikimin tuaj duke dorëzuar dokumentat e nevojshëm deri më 24 Mars 2021 deri në ora 16:00.

Për pyetje mund të kontaktoni në adresat [email protected]  dhe   [email protected] deri në datën 18 Mars 2021.

Translate »