Beyond Barriers në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane me sukses organizoi workshopin e parë në Kukës në bashkëpunim me American Corner Kukësi në kuadër të projektit Gazetaria Mobile – Nga këndet në qytete Projekti ofron një kombinim të aktiviteteve krijuese mbi edukimin mediatik që promovon kompetencat e pjesëmarrësve të rinj në qytetarinë aktive dhe dixhitale shtetësia, duke përdorur mjetet e mediave sociale për të adresuar dhe raportuar çështjet në vend komunitetet. 22 të rinj nga Kukësi, të moshës 15-19 vjeç, morën informacion për median Koncepti i shkrim-leximit dhe dimensioni i tij duke eksploruar 4 shtyllat dhe konceptet kryesore të Literaturë në Media. Nëpërmjet përdorimit të mjeteve dixhitale interaktive si kahoot dhe mentimetri, pjesëmarrësit mësuan rreth koncepteve të ndryshme të shkrim-leximit mediatik, masmedia, false lajme dhe mjete për të debutuar lajmet e rreme. Pjesa e fundit e aktivitetit iu kushtua në punëtorinë krijuese në të cilën pjesëmarrësit mësuan se si të shkruajnë artikull dhe si krijoni video.

Related Post

15/06/2023

Artikuj/ Blog – Mobile Journalism

Në përfundim të projektit “Mobile Journalism: From Corners to

13/06/2023

Artikuj/Blog- Mobile Journalism

Në përfundim të projektit “Mobile Journalism: From Corners to

Translate »