Beyond Barriers në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane me sukses organizoi seminarin e dytë në Kukës në bashkëpunim me American Corner Kukësi në kuadër të projektit “Gazetaria celulare – Nga qoshet në qytete”. Projekti ofron një kombinim të aktiviteteve krijuese mbi edukimin mediatik që promovon kompetencat e pjesëmarrësve të rinj në qytetarinë aktive dhe dixhitale shtetësia, duke përdorur mjetet e mediave sociale për të adresuar dhe raportuar çështjet në vend komunitetet. Nëpërmjet përdorimit të mjeteve dixhitale interaktive si kahoot dhe mentimetri, pjesëmarrësit mësuan rreth koncepteve të ndryshme të shkrim-leximit mediatik, masmedia, false lajme dhe mjete për të debutuar lajmet e rreme. Pjesa e fundit e aktivitetit iu kushtua në punëtorinë krijuese në të cilën pjesëmarrësit mësuan se si të shkruanin një artikull dhe si të krijoni postera.

Related Post

28/12/2022

Mobile Journalism- From Corners to Cities

In the frame of the project “Mobile Journalism –

26/12/2022

Trajnimi i dyte ne Kukes- Mobile Journalism

Trajnimi i Gazetarisë Mobile- nga qoshet në qytete” mblodhi

Translate »