Mirë se vini në aplikacionin Mobile Volunteering!

Mirë se vini në aplikacionin Mobile Volunteering! Mobile Volunteering i aksesueshëm përmes celularit dhe i projektuar për të gjithë është në duart tuajaqë në vitin 2022. Ky aplikacion bën që aksesimi në informacion dhe mundësitë e vullnetarizmit të jetëmë i lehtë se kurrë, ndihmon ata që kërkojnë projekte apo

Thirrje për Ekspert Për zhvillimin e një fushate promovuese dhe informative për vullnetarizmin

Projekti “Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm” është një projekt që do të implementohet nga Shoqata Përtej Barrierave, financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Shqipëri. Qëllimi kryesor i këtij projekti është krijimi i një mjedisi mundësues përmes ngritjes së kapaciteteve të ofruesve të vullnetarizmit, promovimit

BBA po kerkon: Ekspert IT për Mirëmbajtjen e Platformës “VullnetarizmiPikëAL”

Projekti “Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm” është një projekt që do të implementohet nga Shoqata Përtej Barrierave, financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Shqipëri. Qëllimi kryesor i këtij projekti është krijimi i një mjedisi mundësues përmes ngritjes së kapaciteteve të ofruesve të vullnetarizmit, promovimit

Me nxënësit e Gjimnazit “Sami Frashëri” – Tiranë për të prezantuar dy risitë dixhitale që Përtej Barrierave ofron për të rinjtë: Aplikacioni Mobile Volunteering dhe Platforma Aktivizon.al.

Aplikacioni “Mobile Volunteering” sjell për herë të parë në Shqipëri një vendtakim dixhital që lidh kërkuesit me ofruesit e mundësive të vullnetarizmit duke targetuar pikërisht një nevojë reale, e cila synon të ofrojë informacionin e munguar dhe mundësitë e vullnetarizmit, përmes qasjes dixhitale në formën e një aplikacioni në

Manual mbi menaxhimin e vullnetareve ne shqip!

Në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”, Organizata “PërtejBarrierave” po implementon projektin “Mobile Volunteering – Vullnetarizmi në Celular”.Si pjesë të këtij projekti, është hartuar manuali mbi Ciklin e Menaxhimit të Strukturuar tëVullnetarëve.Ky manual sjell një informacion cilësor mbi ciklin e menaxhimit të sktrukturuar tëvullnetarëve dhe t’u

Per here te pare nje manual mbi ciklin e menaxhimit te strukturuar te vullnetareve ne gjuhen shqipe!

Në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”, Organizata “PërtejBarrierave” po implementon projektin “Mobile Volunteering – Vullnetarizmi në Celular”.Si pjesë të këtij projekti, do të hartohet dhe një manual mbi Ciklin e Menaxhimit të Strukturuar tëVullnetarëve.Ky manual synon të sjellë një informacion cilësor mbi ciklin e menaxhimit

Zbuloni sesi do te duket aplikacioni “Vullnetarizmi ne celular”

Aplikacioni “Mobile Volunteering” sjell për herë të parë në Shqipëri një vendtakim dixhital që lidh kërkuesit me ofruesit e mundësive të vullnetarizmit. Projekti “Vullnetarizmi në Celular – Mobile Volunteering” targeton pikërisht një nevojë reale, e cila synon të ofrojë informacionin e munguar dhe mundësitë e vullnetarizmit, përmes qasjes dixhitale

Deshironi te gjeni nje mundesi per tu bere vullnetar? Zbuloni me shume rreth aplikacionit mbi vullnetarizmin.

Në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”, Përtej Barrierave vjen me një projekt të ri për zhvillimin e vullnetarizmit në Shqipëri! “Mobile Volunteering – Vullnetarizmi në Celular” vjen si një ide origjinale e cila propozon një lehtësim të mënyrës se si veçanërisht të rinjtë, por jo vetëm,

Pertej Barrierave sjell aplikacionin e ri ne celular mbi vullnetarizmin!

Organizata Përtej Barrierave në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”po ndërton aplikacionin “Mobile Volunteering”, aplikacion i cili do të shërbejë si një urëlidhëse midis subjekteve që ofrojnë mundwsi vullnetarizmi dhe të rinjve që duan tëangazhohen në këto mundësi. Ky projekt targeton pikërisht një nevojë reale, e

Vullnetarizmi ne celular- se shpejti

Organizata Përtej Barrierave në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”po ndërton aplikacionin “Mobile Volunteering”, aplikacion i cili do të shërbejë si një urëlidhëse midis subjekteve që ofrojnë mundësi vullnetarizmi dhe të rinjve që duan tëangazhohen në këto mundësi. Ky projekt targeton pikërisht një nevojë reale, e cila

Translate »