Join V-CALC Community of Practice Session

If you want to learn more about V-CALC project and how was developed the methodology for it’s platform we invite you to join the Community of Practice session online! Please register on the link below!https://www.eventbrite.co.uk/e/v-calc-community-of-practice-session-2-tickets-779512893047?aff=oddtdtcreator Date of the activity is 29th February at 11am GMT.

Miresevjen Party!

Dy gëzime në një dite! Në kuadër të projektit “Mirësevjen party 2023” mbështetur nga Bashkia Tiranë, hapsira e piramidës u kthye në një vend mikpritës për gjithë studentët e rinj! Organizata dhe sipërmarrje të ndryshme ishin të pranishëm për të ofruar mundësi të reja për studentët e qytetit. Përtej

Theory of Change! V-calc

About the project Evidence shows that volunteering is beneficial in many fields, unfortunately the methods used to measure the impact of volunteering are lacking. The V-CALC project enables 800 volunteer managers and coordinators of all ages & diversity to measure and understand the impact of their volunteers. The objectives are to:

Kick-off meeting! V-calc

Pertej barrierve ishte pjesë ne kick off meeting and mbajtur ne Bruksel per projektin V-calc. Projekti ka 6 partnere nga Europa dhe Ballkani ku Pertej Barrierave eshte nje nga partneret e projektit dhe Center for European Volunteering eshte partner qe eshte drejton. Qendra për Vullnetarizëm Evropian Projekti rreth: Provat

Translate »