Programi Mobile Journalims, sjell 20 te rinj nga Vlora ne kendin Amerikan

Përtej Barrierave vazhdon zbatimin e Gazetarisë Mobile – Nga Këndet drejt qyteteve në Vlorë. Projekti ofron një kombinim të aktiviteteve krijuese mbi edukimin mediatik që promovon kompetencat e pjesëmarrësve të rinj në qytetarinë aktive dhe dixhitale shtetësia, duke përdorur mjetet e mediave sociale për të adresuar dhe raportuar çështjet

Mobile Journalism shkon ne Kukes

Beyond Barriers në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane me sukses organizoi workshopin e parë në Kukës në bashkëpunim me American Corner Kukësi në kuadër të projektit Gazetaria Mobile – Nga këndet në qytete Projekti ofron një kombinim të aktiviteteve krijuese mbi edukimin mediatik që promovon kompetencat e pjesëmarrësve të rinj

Mobile Journalism shkon ne Kukes

Beyond Barriers në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane me sukses organizoi seminarin e dytë në Kukës në bashkëpunim me American Corner Kukësi në kuadër të projektit “Gazetaria celulare – Nga qoshet në qytete”. Projekti ofron një kombinim të aktiviteteve krijuese mbi edukimin mediatik që promovon kompetencat e pjesëmarrësve të rinj

Manual mbi menaxhimin e vullnetareve ne shqip!

Në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”, Organizata “PërtejBarrierave” po implementon projektin “Mobile Volunteering – Vullnetarizmi në Celular”.Si pjesë të këtij projekti, është hartuar manuali mbi Ciklin e Menaxhimit të Strukturuar tëVullnetarëve.Ky manual sjell një informacion cilësor mbi ciklin e menaxhimit të sktrukturuar tëvullnetarëve dhe t’u

Translate »