U mbyll me sukses trajnimi dy-ditor mbi “Ciklin e Menaxhimit të Vullnetarëve”!

Trajnimi dy-ditor ishte një përvojë e mbushur me dije, ku pjesëmarrësit kishin mundësinë të diskutonin dhe të ndanin mendime mbi vullnetarizmin në vendin tonë. Ky trajnim ishte një pjesë e projektit “Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm”, i cili është mbështetur financiarisht nga Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë

What Makes Our Special Greenhouse So Special?

What Makes Our Special Greenhouse So Special? Through building a greenhouse at the premises of the Institution for pupils with hearing impairment webelieve in cultivating not just plants but also dreams and opportunities. Our Here’s what makes it trulyexceptional:Therapeutic Benefits: Gardening offers therapeutic benefits, helping our students improve motorskills,

Green Skills for Youth with Hearing Impairment

In the heart of every school, there lies a profound potential for growth, not just academically, butalso as a community that thrives on learning, nurturing, and inclusion. One remarkable exampleof this potential is the creation of a greenhouse in the premises of a special school. Thisgreenhouse not only provides

Green skills for Youth hearing impairment!

Jemi të lumtur të ndajmë me ju iniciativën më të re të BBA financuar nga Canada Fund for LocalInitiatives (CFLI) Albania “Green skills për të rinjtë që hasin vështirësi me dëgjimin”.Ky projekt synon të ndërtojë një serë në ambientet e shkollës speciale, ku të gjithë nxënësit do të kenëakses

Mirë se vini në aplikacionin Mobile Volunteering!

Mirë se vini në aplikacionin Mobile Volunteering! Mobile Volunteering i aksesueshëm përmes celularit dhe i projektuar për të gjithë është në duart tuajaqë në vitin 2022. Ky aplikacion bën që aksesimi në informacion dhe mundësitë e vullnetarizmit të jetëmë i lehtë se kurrë, ndihmon ata që kërkojnë projekte apo

Thirrje për Ekspert Për zhvillimin e një fushate promovuese dhe informative për vullnetarizmin

Projekti “Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm” është një projekt që do të implementohet nga Shoqata Përtej Barrierave, financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Shqipëri. Qëllimi kryesor i këtij projekti është krijimi i një mjedisi mundësues përmes ngritjes së kapaciteteve të ofruesve të vullnetarizmit, promovimit

BBA po kerkon: Ekspert IT për Mirëmbajtjen e Platformës “VullnetarizmiPikëAL”

Projekti “Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm” është një projekt që do të implementohet nga Shoqata Përtej Barrierave, financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Shqipëri. Qëllimi kryesor i këtij projekti është krijimi i një mjedisi mundësues përmes ngritjes së kapaciteteve të ofruesve të vullnetarizmit, promovimit

Translate »