Me nxënësit e Gjimnazit “Sami Frashëri” – Tiranë për të prezantuar dy risitë dixhitale që Përtej Barrierave ofron për të rinjtë: Aplikacioni Mobile Volunteering dhe Platforma Aktivizon.al.

Aplikacioni “Mobile Volunteering” sjell për herë të parë në Shqipëri një vendtakim dixhital që lidh kërkuesit me ofruesit e mundësive të vullnetarizmit duke targetuar pikërisht një nevojë reale, e cila synon të ofrojë informacionin e munguar dhe mundësitë e vullnetarizmit, përmes qasjes dixhitale në formën e një aplikacioni në

Konferenca Kombëtare e Punës Rinore 1.0 : “AktivizON”

Në kuadër të projektit “AktivizON.al: Qasje Inovative për Rritjen e Pjesëmarrjes Aktive Rinore”, u mbajt Konferenca Kombëtare e Punës Rinore 1.0 “AktivizON”. Konferenca mblodhi së bashku 50 persona nga fusha rinore, përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Rinisë dhe Fëmijëve, shoqëria civile, punonjës rinorë të profileve

Platforma e pare e Aktivizon.al

Aktivizon.Al sjell të parën platformë mbi punën rinore në Shqipëri! www.aktivizon.al Regjistrohuni falas në kurset e platformës për të mësuar më tepër rreth tematikave si Të drejtat e njeriut dhe të drejtat sociale, Vullnetarizmi, Qasjet Edukative në edukimin jo-formal dhe Mësimi ndërkulturor. Mënyra e zhvillimit të kurseve është në

Ne bashkepunim me Agjencine e Rinise te Bashkise per promovimin e Platformes Aktivizon.al

Në Qendra Rinore TEN për të prezantuar platformen Aktivizon.al si pjesë e projektit “Aktivizon.al- qasje inovative per nxitjen e pjesemarrjes rinore” që po implementohet në kuadër të “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”. AktivizON është një projekt strategjik që do të zhvillohet në kuadër të TEYC dhe implementohet nga

Se shpejti hapet Platforma Aktivizon.al

AktivizON është një projekt strategjik që do të zhvillohet në kuadër të TEYC dhe implementohet nga organizata Përtej Barrierave për përmirësimin e punës rinore në Shqipëri përmes përdorimit të mjeteve dixhitale. Projekti AktivizON ka për qëllim të zhvillojë kapacitetet e punonjësve/liderave/aktivistëve rinor të cilët punojnë direkt në fushën e

Aktivizon.al, Me shume detaje rreth platformes se pare ne Shqiperi mbi punen rinore

AktivizON është një projekt strategjik që do të zhvillohet në kuadër të TEYC dhe implementohet nga organizata Përtej Barrierave për përmirësimin e punës rinore në Shqipëri përmes përdorimit të mjeteve dixhitale. Projekti AktivizON ka për qëllim të zhvillojë kapacitetet e punonjësve/liderave/aktivistëve rinor të cilët punojnë direkt në fushën e

Takim me te rinjte mbi projektin Aktivizon.al

AktivizON është një projekt strategjik që do të zhvillohet në kuadër të TEYC dhe implementohet nga organizata Përtej Barrierave për përmirësimin e punës rinore në Shqipëri përmes përdorimit të mjeteve dixhitale. Projekti AktivizON ka për qëllim të zhvillojë kapacitetet e punonjësve/liderave/aktivistëve rinor të cilët punojnë direkt në fushën e

Translate »