Përtej Barrierave vazhdon zbatimin e Gazetarisë Mobile – Nga Këndet drejt qyteteve në Vlorë.

Projekti ofron një kombinim të aktiviteteve krijuese mbi edukimin mediatik që promovon kompetencat e pjesëmarrësve të rinj në qytetarinë aktive dhe dixhitale shtetësia, duke përdorur mjetet e mediave sociale për të adresuar dhe raportuar çështjet në vend komunitetet. Të rinjtë eksploruan konceptin e Literaturës Mediatike dhe dimensionin e tij duke eksploruar 4 shtyllat kryesore të saj. Nëpërmjet përdorimit të mjeteve dixhitale interaktive si kahoot dhe mentimetri, pjesëmarrësit mësuan rreth koncepteve të ndryshme të shkrim-leximit mediatik, masmedia, false lajme dhe mjete për të debutuar lajmet e rreme. Pjesa e fundit e aktivitetit iu kushtua të mësoni mjete të reja se si të zhbllokoni lajmet e rreme, si p.sh. eksploruesi i kontrollit të fakteve, google imazhe, sy rev dhe lente google. Pjesë e aktivitetit në Vlorë ishte edhe znj. Sarah Ziebell Publik Rajonal Specialisti i Angazhimit, i cili ndau me të rinjtë rëndësinë e edukimi në edukimin mediatik, rëndësia e zhvlerësimit të lajmeve të rreme dhe si të qenit informimi ndikon në mirëqenien e shoqërisë sonë.

Related Post

28/12/2022

Mobile Journalism- From Corners to Cities

In the frame of the project “Mobile Journalism –

26/12/2022

Trajnimi i dyte ne Kukes- Mobile Journalism

Trajnimi i Gazetarisë Mobile- nga qoshet në qytete” mblodhi

Translate »