In Touch-Conference in Bosnia

The “In Touch” project aims to revolutionize non-formal education and high-quality learning for young people with various physical or mental abilities, improving their participation opportunities. Spanning six countries, including three from the European Union (Italy, Malta, and Cyprus) and three from the Western Balkans (Albania, Montenegro, and Bosnia and

In Touch- Vizita Studimore ne Shqiperi

Më 8 qershor filloi vizita jonë studimore, e cila është pjesë e një projekti të jashtëzakonshëm tëmbështetur nga Komisioni Evropian përmes programit Erasmus+ Youth (KA2): “In Touch- AccessibleNon-Formal Didactic Tools for Disabled Youth”. Ne patëm kënaqësinë të prisnim 10 punëtorë tëjashtëzakonshëm rinorë, aktivistë dhe ekspertë të specializuar në punën

Translate »