In Touch- Vizita Studimore ne Shqiperi

Më 8 qershor filloi vizita jonë studimore, e cila është pjesë e një projekti të jashtëzakonshëm tëmbështetur nga Komisioni Evropian përmes programit Erasmus+ Youth (KA2): “In Touch- AccessibleNon-Formal Didactic Tools for Disabled Youth”. Ne patëm kënaqësinë të prisnim 10 punëtorë tëjashtëzakonshëm rinorë, aktivistë dhe ekspertë të specializuar në punën

Translate »