“Forcimi i Gjeneratës së Ardhshme të Aktivistëve dhe Liderve Shqiptarë”

BBA organizoi me sukses workshopin e parë në Bashkinë e Lushnjës me nxënësit e gjimnazit “18 Tetori”, si pjesë e projektit transformues “Forcimi i Gjeneratës së Ardhshme të Aktivistëve dhe Liderve Shqiptarë” Gjatë këtij sesioni të frytshëm, nxënësit shfaqën kreativitet të jashtëzakonshëm dhe angazhim personal nëpërmjet lojës sonë “Tale of

Fuqizimi i Gjeneratës së Re të Aktivistëve dhe Liderëve shqiptarë shkon ne Durres

Në kuadër të projektit “Fuqizimi i Gjeneratës së Re të Aktivistëve dhe Liderëve shqiptarë”, të rinjtë e bashkisë Durres u mblodhën bashke ne ambientet e organizates “Qendra e zhvillimit te shoqerise civile”, në një workshop frymëzues, me qëllim njohjen me objektivat, aktivitetet dhe benefitet e këtij projekti. Përmes lojës

Translate »