Thirrje për Ekspert

Thirrje për ekspert për zhvillimin e programit për të rinjtë “Rritja e Kapaciteteve dhe Mentorimi”. Projekti “Fuqizimi i Gjeneratës së Re të Aktivistëve dhe Liderve Shqiptarë” është një projekt qëdo implementohet nga Shoqata Përtej Barrierave (BBA), financuar nga Ambasada e Shteteve tëBashkuara të Amerikës në Tiranë. Qëllimi kryesor i

Translate »