Ekonomia dhe Inovacioni

Në ambientet e American Corner, Tiranë u zhvillua workshop-i me tematikë “ Ekonomia dhe Inovacioni” si pjese e programit “Ngritja e kapaciteteve të të Rinjve dhe Mentorimi”. Aktiviteti u fokusua në konceptet kryesore të ekonomisë, marrëdhënies midis shtetit dhe ekonomise, rendësisë që ka inovaconi në shkencën e ekonomisë.Një falenderim

Trajnimi i pare mbi Lidershipin!

Sot shënuam fillimin e Programit për Ngritjen e Kapacitetev edhe Mentorimin e të rinjve si pjesë e projektit “Fuziqimi i Gjeneratës së Re të Liderve dhe Aktivistëve Shqiptarë”. Të rinjtë u bënë pjesë e Workshop-it “edukimi mbi aftësitë e lidershipit”, që u fokusua në eksplorimin e sferave të lidershipit,

Angazhimi Komunitar

Në ambientet e American Corner, Tiranë u zhvillua workshop-i me tematikë “ Angazhimi Komunitar” si pjese e programit “Ngritja e kapaciteteve të të Rinjve dhe Mentorimi”. Aktiviteti u fokusua në konceptet e angazhimit komunitar, si te jemi qytetar aktiv dhe të mësuarit qytetar. Një falenderim i veçantë shkon për Znj.

Promo mbi projektin!

Në festivalin e aftësive, karrierës dhe punes prezantuam pranë të rinjve projektin ‘Fuqizimi i brezit të ardhshëm të aktivistëve dhe liderëve shqiptarë’. Gjatë aktivitetit te rinjtë janë bërë pjesë e lojës novative ‘perralla e dy qyteteve’  Një falënderim të veçantë Albanian Skills për ftesën dhe mundësinë për të qenë

Workshop i mbyllur me sukses ne Kukes!

BBA organizoi me sukses workshopin në Bashkinë Kukës me nxënësit e shkollës “Bajram Curri”, si pjesë e projektit “Fuqizimi i Gjeneratës së Ardhshme të Aktivistëve dhe Liderve Shqiptarë” Gjatë këtij sesioni, nxënësit shfaqën kreativitet dhe angazhim nëpërmjet lojës sonë “Tale of two Cities”  Objektivat e lojës u përqendruan në inkurajimin e

Fuqizimi i te rinjeve ne Patos!

Në kuadër të projektit “Fuqizimi i Gjeneratës së Re të Aktivistëve dhe Liderëve shqiptarë”, financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në TiranëNxënësit e Gjimnazit “Zhani Ciko” në Bashkinë Patos u mblodhën bashke për një seminar frymëzues, me qëllim njohjen me objektivat dhe aktivitetet e këtij projekti. Përmes lojës

Thirrje për Ekspert

Thirrje për ekspert për zhvillimin e programit për të rinjtë “Rritja e Kapaciteteve dhe Mentorimi”. Projekti “Fuqizimi i Gjeneratës së Re të Aktivistëve dhe Liderve Shqiptarë” është një projekt qëdo implementohet nga Shoqata Përtej Barrierave (BBA), financuar nga Ambasada e Shteteve tëBashkuara të Amerikës në Tiranë. Qëllimi kryesor i

Translate »