Në kuadër të projektit Boomerang, u zhvillua sot në Durrës aktiviteti “Ec një hap përpara” ne sinergji me projektin “Rruga drejt të drejtave të njeriut”. Projekti fokusohet në promovimin e të drejtave sociale dhe përfshirjes sociale tek të rinjtë nga grupet e margjinalizuara përmes përdorimit të metodave të edukimit joformal. Projekti është realizuar në kuadër te projektit ENTER! nga këshilli i Europës. Projekti synon të ndihmojë në perspektivë afatgjatë të rinjtë, mësuesit, punëtorët rinorë dhe institucionet në adresimin e të drejtave sociale dhe përfshirjes sociale.
Pjesë e aktivitetit ishin 22 të rinj nga qyteti i Durrësit të cilët mësuan rreth të drejtave sociale dhe sesi mund të ndihmojmë komunitetet në nevojë! Ky aktivitet u zhvillua në partneritet me organizatën udhëtimi i lirë!

Related Post

29/03/2024

First Capacity Building Training! V-Calc

We are happy to announce the successful completion of

27/03/2024

V-Calc second Newsletter! Volunteering impact platform is live!

Dear audience, the BETA version of the V-CALC Platform

Translate »