Kampi veror për të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale ndërthur nevojat direkte të
tyre me elementë të tjere shoqerorë që ndikojnë në përmirësimin të situatës së tyre por
edhe lehtesimit të personave që jetojnë/ punojne direkt me ta si mesuesit, prindrit dhe
vellezrit/motrat. Gjithashtu projekti vendos në vëmendje promovimin e vullnetarizmit për
të rinjtë dhe nxitjen e tyre duke ndihmuar fëmijët me aftësi të kufizuara dhe
ndërgjegjësimin e opinionit publik për nevojat e ketij grupi.
Kampi veror do të zhvillohet gjatë periudhës 20 Qershor- 20 Korrik 2022, për 30 ditë
gjithsej, ne orarin 08:30 me 15.30 me pushimet përkatëse. 112 nxënës me aftësi të
kufizuara do të marrin pjesë të ndarë ne tre grupe sipas grup-moshave dhe zhvillimit te
tyre. çdo grup, i përbërë mesatarisht nga 42 nxënës do të angazhohet në aktivitete për 10
ditë.

Shkarko dokumentin per me shume informacion!

*Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.*

#tirana#youth#EuropeanYouthCapital2022

#EYC2022#ActivateYouth

#EuropeanYearOfYouth#NationalYouthCongress

#CityOfTirana#Rini aktive #Vullnetarizëm#argëtim#Gjithëpërfshirje

Related Post

26/09/2023

MEET THE TEAM “GREEN SKILLS FOR YOUTH WITH HEARING IMPAIRMENT” #CFLI

“Green skills për të rinjtë me vështirësi në dëgjim”

21/09/2023

U mbyll me sukses trajnimi dy-ditor mbi “Ciklin e Menaxhimit të Vullnetarëve”!

Trajnimi dy-ditor ishte një përvojë e mbushur me dije,

Translate »