Në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”, Organizata “Përtej
Barrierave” po implementon projektin “Mobile Volunteering – Vullnetarizmi në Celular”.
Si pjesë të këtij projekti, do të hartohet dhe një manual mbi Ciklin e Menaxhimit të Strukturuar të
Vullnetarëve.
Ky manual synon të sjellë një informacion cilësor mbi ciklin e menaxhimit të sktrukturuar të
vullnetarëve dhe t’u vijë në ndihmë të gjithë ofruesve të vullnetarzimit si mjet pune për të
përmirësuar programet e tyre vullnetare.
Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkia Tiranë.

tirana #youth #EuropeanYouthCapital2022 #EYC2022 #ActivateYouth

EuropeanYearOfYouth #NationalYouthCongress #CityOfTirana #Riniaktive #Vullnetarizëm

argëtim #Gjithëpërfshirje

Related Post

27/02/2023

Pertej Barrierave hap pozicion te ri pune!

Nese jeni diplomuar ne nje nga fushat sociale, te

06/02/2023

Thirrje per eksperte

Hartimi i Studimit Kombëtar mbi Punën Rinore “Dimensione Rinore

Translate »