Pertej barrierve ishte pjesë ne kick off meeting and mbajtur ne Bruksel per projektin V-calc. Projekti ka 6 partnere nga Europa dhe Ballkani ku Pertej Barrierave eshte nje nga partneret e projektit dhe Center for European Volunteering eshte partner qe eshte drejton. Qendra për Vullnetarizëm Evropian Projekti rreth: Provat tregojnë se vullnetarizmi është i dobishëm në shumë fusha, fatkeqësisht metodat e përdorura për të matur ndikimin e vullnetarizmit mungojnë. Projekti V-Calc u mundëson 800 menaxherëve dhe koordinatorëve vullnetarë të të gjitha moshave dhe diversitetit të masin dhe kuptojnë ndikimin e vullnetarëve të tyre. Objektivat janë të: të zhvillojë një metodologji të përshtatshme për mbledhjen e të dhënave për numrin dhe profilet e vullnetarëve, motivimin dhe ndikimin e tyre në shoqëri dhe të mësuarit individual vullnetar; Krijoni dhe vendosni platformën online miqësore për përdoruesit për të mbledhur informacionin nga burimet parësore dhe dytësore; Trajnimi dhe zhvillimi i kapaciteteve të menaxherëve dhe koordinatorëve vullnetarë për të mbledhur dhe ofruar informacion në lidhje me ndikimin e vullnetarëve me të cilët ata angazhohen dhe në vendet e tyre më gjerësisht; Siguroni qëndrueshmërinë e rezultateve të projektit duke zhvilluar komunitetin e praktikuesve nga e gjithë Evropa me qëllim promovimin e përdorimit të Llogaritësit V dhe rëndësinë e matjes së vullnetarizmit për zhvillimin e politikave më të mira të bazuara në prova.

Related Post

25/05/2024

Community Of Practice! Why empowering Volunteer managers and policy Makers?

On 7th May 2024, Beyond Barriers hosted an engaging

29/03/2024

First Capacity Building Training! V-Calc

We are happy to announce the successful completion of

Translate »