Në përfundim të projektit “Mobile Journalism: From Corners to Cities” po ndajmë me ju disa nga produktet e të rinjve të Këndeve Amerikane Kukës dhe Vlorë. 🥳

Projekti u realizua përmes një sërë aktivitetesh krijuese mbi edukimin mediatik me qëllim rritjen e kompetencave të pjesëmarrësve të rinj në qytetarinë aktive dhe qytetarinë dixhitale, duke përdorur mjetet e mediave sociale.

Faleminderit American Corner Kukes dhe American Corner Vlora për mbështetjen e të rinjve në realizimin e punimeve fantastike! 😊

———————————————————————-

At the end of the “Mobile Journalism: From Corners to Cities” project, we are sharing with you some products created by our participants from the American Corners in Kukës and Vlora. 🥳

The project was implemented through a series of creative activities on media education in order to increase the competences of young participants in active citizenship and digital citizenship, using social media tools.

Thanks to American Corner Kukes and American Corner Vlora for supporting our young people in the realization of these amazing works! 😊

Related Post

25/05/2024

Community Of Practice! Why empowering Volunteer managers and policy Makers?

On 7th May 2024, Beyond Barriers hosted an engaging

29/03/2024

First Capacity Building Training! V-Calc

We are happy to announce the successful completion of

Translate »