Në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”, Organizata “Përtej
Barrierave” po implementon projektin “Mobile Volunteering – Vullnetarizmi në Celular”.
Si pjesë të këtij projekti, është hartuar manuali mbi Ciklin e Menaxhimit të Strukturuar të
Vullnetarëve.
Ky manual sjell një informacion cilësor mbi ciklin e menaxhimit të sktrukturuar të
vullnetarëve dhe t’u vijë në ndihmë të gjithë ofruesve të vullnetarzimit si mjet pune për të
përmirësuar programet e tyre vullnetare.

Shkarkoni manualin sipas linkut të mëposhtëm.


Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkia Tiranë.

tirana #youth #EuropeanYouthCapital2022 #EYC2022 #ActivateYouth
EuropeanYearOfYouth #NationalYouthCongress #CityOfTirana #Riniaktive #Vullnetarizëm
argëtim #Gjithëpërfshirje

Related Post

26/09/2023

MEET THE TEAM “GREEN SKILLS FOR YOUTH WITH HEARING IMPAIRMENT” #CFLI

“Green skills për të rinjtë me vështirësi në dëgjim”

21/09/2023

U mbyll me sukses trajnimi dy-ditor mbi “Ciklin e Menaxhimit të Vullnetarëve”!

Trajnimi dy-ditor ishte një përvojë e mbushur me dije,

Translate »