Në kuadër të projektit “Fuqizimi i Gjeneratës së Re të Aktivistëve dhe Liderëve shqiptarë”, financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë
Nxënësit e Gjimnazit “Zhani Ciko” në Bashkinë Patos u mblodhën bashke për një seminar frymëzues, me qëllim njohjen me objektivat dhe aktivitetet e këtij projekti. Përmes lojës “Tale of Two Cities”, eksploruam rolin e mirëqenies sociale në jetën Komunitare, Fuqizimi i i komunikimit, Nxitja e punës në grup dhe mbrojtjen e vlerave të solidaritetit dhe përgjegjësisë.

Related Post

25/05/2024

Community Of Practice! Why empowering Volunteer managers and policy Makers?

On 7th May 2024, Beyond Barriers hosted an engaging

29/03/2024

First Capacity Building Training! V-Calc

We are happy to announce the successful completion of

Translate »