BBA organizoi me sukses workshopin në Bashkinë Kukës me nxënësit e shkollës “Bajram Curri”, si pjesë e projektit “Fuqizimi i Gjeneratës së Ardhshme të Aktivistëve dhe Liderve Shqiptarë” 
Gjatë këtij sesioni, nxënësit shfaqën kreativitet dhe angazhim nëpërmjet lojës sonë “Tale of two Cities”  Objektivat e lojës u përqendruan në inkurajimin e zhvillimit personal dhe shoqëror të nxënësve. 
Ky aktivitet u zhvillua në bashkëpunim me American Corner Kukes, bashkinë Kukës, shkollën “Bajram Curri” dhe u financua nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë.

Related Post

25/05/2024

Community Of Practice! Why empowering Volunteer managers and policy Makers?

On 7th May 2024, Beyond Barriers hosted an engaging

29/03/2024

First Capacity Building Training! V-Calc

We are happy to announce the successful completion of

Translate »