Në ambientet e American Corner, Tiranë u zhvillua workshop-i me tematikë “ Angazhimi Komunitar” si pjese e programit “Ngritja e kapaciteteve të të Rinjve dhe Mentorimi”. Aktiviteti u fokusua në konceptet e angazhimit komunitar, si te jemi qytetar aktiv dhe të mësuarit qytetar.
 Një falenderim i veçantë shkon për Znj. Galsvinda Biba e cila ndau me te rinjtë ekspertizen e saj dhe nxiti te ata pasionin për të mësuar. 

Na ndiqni për më shumë ndërsa përgatitemi për workshop-et e ardhshme!

Programi “Ngritja e Kapaciteteve dhe Mentorimi” realizohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i brezit të Ardhshëm të Liderve dhe Aktivistëve Shqiptarë”, mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara, Tiranë.

Related Post

25/05/2024

Community Of Practice! Why empowering Volunteer managers and policy Makers?

On 7th May 2024, Beyond Barriers hosted an engaging

29/03/2024

First Capacity Building Training! V-Calc

We are happy to announce the successful completion of

Translate »