Në kuadër të projektit “Fuqizimi i Gjeneratës së Re të Aktivistëve dhe Liderëve shqiptarë”, të rinjtë e bashkisë Shkoder u mblodhën bashke ne ambientet e qendres rinore “Atelie”, në një workshop frymëzues, me qëllim njohjen me objektivat, aktivitetet dhe benefitet e këtij projekti. Përmes lojës “Tale of Two Cities”, eksploruam rolin e mirëqenies sociale në jetën Komunitare, Fuqizimi i i komunikimit, Nxitja e punës në grup dhe mbrojtjen e vlerave të solidaritetit dhe përgjegjësisë. 

Projekti financohet nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë

Related Post

25/05/2024

Community Of Practice! Why empowering Volunteer managers and policy Makers?

On 7th May 2024, Beyond Barriers hosted an engaging

29/03/2024

First Capacity Building Training! V-Calc

We are happy to announce the successful completion of

Translate »