Ne bashkepunim me Agjencine e Rinise te Bashkise per promovimin e Platformes Aktivizon.al

Në Qendra Rinore TEN për të prezantuar platformen Aktivizon.al si pjesë e projektit “Aktivizon.al- qasje inovative per nxitjen e pjesemarrjes rinore” që po implementohet në kuadër të “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”. AktivizON është një projekt strategjik që do të zhvillohet në kuadër të TEYC dhe implementohet nga

Manual mbi menaxhimin e vullnetareve ne shqip!

Në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”, Organizata “PërtejBarrierave” po implementon projektin “Mobile Volunteering – Vullnetarizmi në Celular”.Si pjesë të këtij projekti, është hartuar manuali mbi Ciklin e Menaxhimit të Strukturuar tëVullnetarëve.Ky manual sjell një informacion cilësor mbi ciklin e menaxhimit të sktrukturuar tëvullnetarëve dhe t’u

Per here te pare nje manual mbi ciklin e menaxhimit te strukturuar te vullnetareve ne gjuhen shqipe!

Në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”, Organizata “PërtejBarrierave” po implementon projektin “Mobile Volunteering – Vullnetarizmi në Celular”.Si pjesë të këtij projekti, do të hartohet dhe një manual mbi Ciklin e Menaxhimit të Strukturuar tëVullnetarëve.Ky manual synon të sjellë një informacion cilësor mbi ciklin e menaxhimit

Se shpejti hapet Platforma Aktivizon.al

AktivizON është një projekt strategjik që do të zhvillohet në kuadër të TEYC dhe implementohet nga organizata Përtej Barrierave për përmirësimin e punës rinore në Shqipëri përmes përdorimit të mjeteve dixhitale. Projekti AktivizON ka për qëllim të zhvillojë kapacitetet e punonjësve/liderave/aktivistëve rinor të cilët punojnë direkt në fushën e

Zbuloni sesi do te duket aplikacioni “Vullnetarizmi ne celular”

Aplikacioni “Mobile Volunteering” sjell për herë të parë në Shqipëri një vendtakim dixhital që lidh kërkuesit me ofruesit e mundësive të vullnetarizmit. Projekti “Vullnetarizmi në Celular – Mobile Volunteering” targeton pikërisht një nevojë reale, e cila synon të ofrojë informacionin e munguar dhe mundësitë e vullnetarizmit, përmes qasjes dixhitale

Aktivizon.al, Me shume detaje rreth platformes se pare ne Shqiperi mbi punen rinore

AktivizON është një projekt strategjik që do të zhvillohet në kuadër të TEYC dhe implementohet nga organizata Përtej Barrierave për përmirësimin e punës rinore në Shqipëri përmes përdorimit të mjeteve dixhitale. Projekti AktivizON ka për qëllim të zhvillojë kapacitetet e punonjësve/liderave/aktivistëve rinor të cilët punojnë direkt në fushën e

Deshironi te gjeni nje mundesi per tu bere vullnetar? Zbuloni me shume rreth aplikacionit mbi vullnetarizmin.

Në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”, Përtej Barrierave vjen me një projekt të ri për zhvillimin e vullnetarizmit në Shqipëri! “Mobile Volunteering – Vullnetarizmi në Celular” vjen si një ide origjinale e cila propozon një lehtësim të mënyrës se si veçanërisht të rinjtë, por jo vetëm,

Translate »