“Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm”

Projekti “Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm” 😊🤝🌱, i financuar nga Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), synon të krijojë një mjedis që inkurajon dhe lehtëson vullnetarizmin në Shqipëri. Ky projekt ka qëllime të rëndësishme për të promovuar dhe zhvilluar vullnetarizmin në vend: Promovimi i Standardeve të

In Touch- Vizita Studimore ne Shqiperi

Më 8 qershor filloi vizita jonë studimore, e cila është pjesë e një projekti të jashtëzakonshëm tëmbështetur nga Komisioni Evropian përmes programit Erasmus+ Youth (KA2): “In Touch- AccessibleNon-Formal Didactic Tools for Disabled Youth”. Ne patëm kënaqësinë të prisnim 10 punëtorë tëjashtëzakonshëm rinorë, aktivistë dhe ekspertë të specializuar në punën

Artikuj- Mobile Journalism

Në përfundim të projektit “Mobile Journalism: From Corners to Cities” po ndajmë me ju disa nga produktet e të rinjve të Këndeve Amerikane Kukës dhe Vlorë. Projekti u realizua përmes një sërë aktivitetesh krijuese mbi edukimin mediatik me qëllim rritjen e kompetencave të pjesëmarrësve të rinj në qytetarinë aktive

Artikuj- Mobile Journalism

Në përfundim të projektit “Mobile Journalism: From Corners to Cities” po ndajmë me ju disa nga produktet e të rinjve të Këndeve Amerikane Kukës dhe Vlorë. Projekti u realizua përmes një sërë aktivitetesh krijuese mbi edukimin mediatik me qëllim rritjen e kompetencave të pjesëmarrësve të rinj në qytetarinë aktive

Translate »