Pertej Barrierave sjell aplikacionin e ri ne celular mbi vullnetarizmin!

Organizata Përtej Barrierave në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”po ndërton aplikacionin “Mobile Volunteering”, aplikacion i cili do të shërbejë si një urëlidhëse midis subjekteve që ofrojnë mundwsi vullnetarizmi dhe të rinjve që duan tëangazhohen në këto mundësi. Ky projekt targeton pikërisht një nevojë reale, e

Takim me te rinjte mbi projektin Aktivizon.al

AktivizON është një projekt strategjik që do të zhvillohet në kuadër të TEYC dhe implementohet nga organizata Përtej Barrierave për përmirësimin e punës rinore në Shqipëri përmes përdorimit të mjeteve dixhitale. Projekti AktivizON ka për qëllim të zhvillojë kapacitetet e punonjësve/liderave/aktivistëve rinor të cilët punojnë direkt në fushën e

Aktivizon.al vjen me nje qasje inovative mbi trajnimin online

AktivizON është një projekt strategjik që po zhvillohet në kuadër të Tirana European Youth Capital dhe implementohet nga organizata Përtej Barrierave për përmirësimin e punës rinore në Shqipëri përmes përdorimit të mjeteve dixhitale.Projekti AktivizON ka për qëllim të zhvillojë kapacitetet e punonjësve/liderave/aktivistëve rinor të cilët punojnë direkt në fushën

Vullnetarizmi ne celular- se shpejti

Organizata Përtej Barrierave në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”po ndërton aplikacionin “Mobile Volunteering”, aplikacion i cili do të shërbejë si një urëlidhëse midis subjekteve që ofrojnë mundësi vullnetarizmi dhe të rinjve që duan tëangazhohen në këto mundësi. Ky projekt targeton pikërisht një nevojë reale, e cila

Pertej Barrierave ne kuader te projektit Aktivizon.al shpall thirrjen per kompani te cilat mund te zhvillojme platforma online!

AktivizON është një projekt strategjik që do të zhvillohet në kuadër të TEYC dhe implementohet nga organizata Përtej Barrierave për përmirësimin e punës rinore në Shqipëri përmes përdorimit të mjeteve dixhitale. Përtej Barrierave hap thirrjen për kompani programimi per zhvillim të platformës Aktivizon.al! Klikoni dokumentin e mëposhtëm për më

Thirrje per Eksperte! Aktivizon.al

AktivizON është një projekt strategjik që do të zhvillohet në kuadër të TEYC dhe implementohet nga organizata Përtej Barrierave për përmirësimin e punës rinore në Shqipëri përmes përdorimit të mjeteve dixhitale. Projekti AktivizON ka për qëllim të zhvillojë kapacitetet e punonjësve/liderave/aktivistëve rinor të cilët punojnë direkt në fushën e

Aktivizon.al Qasje Inovative per nxitjen e pjesemarrjes rinore, nje projekt i ri ne kuader te TEYC

AktivizON është një projekt strategjik që do të zhvillohet në kuadër të TEYC dhe implementohet nga organizata Përtej Barrierave për përmirësimin e punës rinore në Shqipëri përmes përdorimit të mjeteve dixhitale. Projekti AktivizON ka për qëllim të zhvillojë kapacitetet e punonjësve/liderave/aktivistëve rinor të cilët punojnë direkt në fushën e

Translate »