Green Skills for Youth with Hearing Impairment

In the heart of every school, there lies a profound potential for growth, not just academically, butalso as a community that thrives on learning, nurturing, and inclusion. One remarkable exampleof this potential is the creation of a greenhouse in the premises of a special school. Thisgreenhouse not only provides

Shtyre tenderi! BBA ne kerkim te nje kompanie per ndertim sere!

Përtej Barrierave fton kompani me përvojë në ndërtimin e serave të shprehin interesin e tyre për shërbimet e mëposhtme: -Ndërtimi i serës dhe përgatitja e planit të detajuar të punës sipas specifikimeve në TOR-Koordinimi i projektit të ndërtimit të serës-Sigurimi i materialeve dhe burimeve të ndërtimit-Leje për ndërtim të

Green skills for Youth hearing impairment!

Jemi të lumtur të ndajmë me ju iniciativën më të re të BBA financuar nga Canada Fund for LocalInitiatives (CFLI) Albania “Green skills për të rinjtë që hasin vështirësi me dëgjimin”.Ky projekt synon të ndërtojë një serë në ambientet e shkollës speciale, ku të gjithë nxënësit do të kenëakses

Mirë se vini në aplikacionin Mobile Volunteering!

Mirë se vini në aplikacionin Mobile Volunteering! Mobile Volunteering i aksesueshëm përmes celularit dhe i projektuar për të gjithë është në duart tuajaqë në vitin 2022. Ky aplikacion bën që aksesimi në informacion dhe mundësitë e vullnetarizmit të jetëmë i lehtë se kurrë, ndihmon ata që kërkojnë projekte apo

Shkembim Rinor- Sustainable Citizen- Sabac

QYTETARI I QËNDRUESHËM financohet nga programi Erasmus + i BE-së. Ai po zhvillohet nga 20 deri më 28 gusht 2022 në Sabac, Serbi. Ky projekt u drejtohet të rinjve nga 16 deri në 25 vjeç nga Serbia, Shqipëria, Belgjika, Portugalia dhe Spanja. Qëllimi i projektit është të fuqizojë të

Thirrje për Ekspert Për zhvillimin e një fushate promovuese dhe informative për vullnetarizmin

Projekti “Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm” është një projekt që do të implementohet nga Shoqata Përtej Barrierave, financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Shqipëri. Qëllimi kryesor i këtij projekti është krijimi i një mjedisi mundësues përmes ngritjes së kapaciteteve të ofruesve të vullnetarizmit, promovimit

BBA po kerkon: Ekspert IT për Mirëmbajtjen e Platformës “VullnetarizmiPikëAL”

Projekti “Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm” është një projekt që do të implementohet nga Shoqata Përtej Barrierave, financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Shqipëri. Qëllimi kryesor i këtij projekti është krijimi i një mjedisi mundësues përmes ngritjes së kapaciteteve të ofruesve të vullnetarizmit, promovimit

“Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm”

Projekti “Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm” 😊🤝🌱, i financuar nga Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), synon të krijojë një mjedis që inkurajon dhe lehtëson vullnetarizmin në Shqipëri. Ky projekt ka qëllime të rëndësishme për të promovuar dhe zhvilluar vullnetarizmin në vend: Promovimi i Standardeve të

Translate »