Youth Info Bus ne Tirane!

Të rinjtë meritojnë të kenë një qendër rinore afër, që u jep atyre informacion, njohuri,aftësi dhe mundësi për tu trajnuar, zhvilluar e për të qenë të angazhuar! Për ata të rinj që nuk kanë një të tillë afër ne do ta sjellim atë tek ju, mbi katër rrota! Shikoni

3rd Workshop with Mobile Journalism Club!

Hello everyone! We just kicked off our third Mobile Journalism workshop at American Corner Tirana! The Media Literacy Workshop aimed to equip participants with the knowledge and skills necessary to critically engage with various forms of media, fostering a discerning and empowered approach to information consumption in the digital

Workshop i mbyllur me sukses ne Kukes!

BBA organizoi me sukses workshopin në Bashkinë Kukës me nxënësit e shkollës “Bajram Curri”, si pjesë e projektit “Fuqizimi i Gjeneratës së Ardhshme të Aktivistëve dhe Liderve Shqiptarë” Gjatë këtij sesioni, nxënësit shfaqën kreativitet dhe angazhim nëpërmjet lojës sonë “Tale of two Cities”  Objektivat e lojës u përqendruan në inkurajimin e

Fuqizimi i te rinjeve ne Patos!

Në kuadër të projektit “Fuqizimi i Gjeneratës së Re të Aktivistëve dhe Liderëve shqiptarë”, financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në TiranëNxënësit e Gjimnazit “Zhani Ciko” në Bashkinë Patos u mblodhën bashke për një seminar frymëzues, me qëllim njohjen me objektivat dhe aktivitetet e këtij projekti. Përmes lojës

Digital Etiquette! Testing Modules

In the wake of the digital age, the “Behave your prints” project, funded by the EU under KA2, continued its mission to educate and empower with the second installment of its training series: “Module 2 – Digital Etiquette,” held on 24.11.2023. Facilitated by Jon Kola, this workshop brought together

“Forcimi i Gjeneratës së Ardhshme të Aktivistëve dhe Liderve Shqiptarë”

BBA organizoi me sukses workshopin e parë në Bashkinë e Lushnjës me nxënësit e gjimnazit “18 Tetori”, si pjesë e projektit transformues “Forcimi i Gjeneratës së Ardhshme të Aktivistëve dhe Liderve Shqiptarë” Gjatë këtij sesioni të frytshëm, nxënësit shfaqën kreativitet të jashtëzakonshëm dhe angazhim personal nëpërmjet lojës sonë “Tale of

Translate »