Artikuj- Mobile Journalism

Në përfundim të projektit “Mobile Journalism: From Corners to Cities” po ndajmë me ju disa nga produktet e të rinjve të Këndeve Amerikane Kukës dhe Vlorë. Projekti u realizua përmes një sërë aktivitetesh krijuese mbi edukimin mediatik me qëllim rritjen e kompetencave të pjesëmarrësve të rinj në qytetarinë aktive

Artikuj- Mobile Journalism

Në përfundim të projektit “Mobile Journalism: From Corners to Cities” po ndajmë me ju disa nga produktet e të rinjve të Këndeve Amerikane Kukës dhe Vlorë. Projekti u realizua përmes një sërë aktivitetesh krijuese mbi edukimin mediatik me qëllim rritjen e kompetencave të pjesëmarrësve të rinj në qytetarinë aktive

Dimensione Rinore-Dokument Politik

Ky publikim është realizuar nga Përtej Barrierave dhe Kongresi RinorKombëtar në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022, membështetjen financiare të Bashkisë Tiranë dhe Kongresit Rinor Kombëtar.Organizata Përtej Barrierave (PB) dhe Kongresi Rinor Kombëtar (KRK)janë të përkushtuara në promovimin dhe fuqizimin e praktikës së punësrinore në Shqipëri.Nëpërmjet

Studimi Kombetar mbi Punen Rinore ne Shqiperi

Dimensione Rinore – Potenciali dhe Zhvillimi i Punës Rinore në Shqipëri” është projekti më i ri që po implementojmë në kuadër të titullit “Tirana Kryeqyteti Europian i Rinisë 2022” Qëllimi kryesor i këtij projekti është krijimi i një mjedisi mundësues shumë dimensional ku puna rinore njihet si mekanizëm kyç

Nje dhurate per seren tone!

Nje dhurate e vecante dhe me shume dashuri ka ardhur per seren tone nga Hollanda! Faleminderit shume @lusimailaj per perkushtimin dhe mbeshtetjen qe ke treguar gjithmone per ne si edhe shembullin e mire qe jep per te ndihmuar ata qe kane nevoje me shume se te gjithe  Sera jone

Dimensione Rinore- Studimi Kombetar Mbi punen Rinore

“Dimensione Rinore – Potenciali dhe Zhvillimi i Punës Rinore në Shqipëri” është projekti më i ri që po implementojmë në kuadër të titullit “Tirana Kryeqyteti Europian i Rinisë 2022” Qëllimi kryesor i këtij projekti është krijimi i një mjedisi mundësues shumë dimensional ku puna rinore njihet si mekanizëm kyç

Kick-off meeting! V-calc

Pertej barrierve ishte pjesë ne kick off meeting and mbajtur ne Bruksel per projektin V-calc. Projekti ka 6 partnere nga Europa dhe Ballkani ku Pertej Barrierave eshte nje nga partneret e projektit dhe Center for European Volunteering eshte partner qe eshte drejton. Qendra për Vullnetarizëm Evropian Projekti rreth: Provat

Translate »