Këtë vit, për herë të parë Përtej Barrierave i bashkohet nismës globale #GoodDeedsDay, e cila promovon ndërmarrjen e veprave të mira për të sjellë ndryshim pozitiv në komunitet dhe në botë përmes vullnetarizmit. 💜

Grupi ynë fantastik i vullnetarëve shqiptarë dhe ndërkombëtarë organizoi dhe implementoi një sërë aktivitetesh argëtuese-edukuese për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale, në ambientet e serës sonë edukative pranë shkollës speciale “Luigj Gurakuqi”. 🙌🏻

Një falenderim special i dedikohet @gooddeedsday për bashkëpunimin e ngushtë në realizimin e këtij aktiviteti, përmes të cilit arritëm të shohim buzëqeshje dhe gëzim në fytyrat e fëmijëve dhe të rinjve pjesëmarrës! 😇

Related Post

09/02/2024

Nje sere e re ne Horizont!

Pertej Barrierave Beyond Barriers – Pertej Barrierave vjen me

14/09/2023

What Makes Our Special Greenhouse So Special?

What Makes Our Special Greenhouse So Special? Through building

Translate »