U mbyll me sukses trajnimi dy-ditor mbi “Ciklin e Menaxhimit të Vullnetarëve”!

Trajnimi dy-ditor ishte një përvojë e mbushur me dije, ku pjesëmarrësit kishin mundësinë të diskutonin dhe të ndanin mendime mbi vullnetarizmin në vendin tonë. Ky trajnim ishte një pjesë e projektit “Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm”, i cili është mbështetur financiarisht nga Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë

Mirë se vini në aplikacionin Mobile Volunteering!

Mirë se vini në aplikacionin Mobile Volunteering! Mobile Volunteering i aksesueshëm përmes celularit dhe i projektuar për të gjithë është në duart tuajaqë në vitin 2022. Ky aplikacion bën që aksesimi në informacion dhe mundësitë e vullnetarizmit të jetëmë i lehtë se kurrë, ndihmon ata që kërkojnë projekte apo

“Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm”

Projekti “Rritja e kapaciteteve për vullnetarizëm të qëndrueshëm” 😊🤝🌱, i financuar nga Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), synon të krijojë një mjedis që inkurajon dhe lehtëson vullnetarizmin në Shqipëri. Ky projekt ka qëllime të rëndësishme për të promovuar dhe zhvilluar vullnetarizmin në vend: Promovimi i Standardeve të

Translate »