“RRITJA E KAPACITETEVE PËR VULLNETARIZËM TË QËNDRUESHËM”

Trajnim: Cikli i Menaxhimit të Strukturuar të Vullnetarëve (CMV)

DATA: 20-21 SHTATOR

ORA: 14:00

Zyrat e Kongresit Rinor Kombetar

Trajnimi do të fokusohet kryesisht mbi ciklin e Menaxhimit të Strukturuar të Vullnetarëve (CMV)

Trajnimi për CMV do të përfshijë një sërë temash dhe kompetencash të rëndësishme që i ndihmojnë organizatorët dhe koordinatorët e vullnetarëve të menaxhojnë me sukses ekipet e tyre. Ky trajnim synon të japë një bazë të fortë për të kuptuar dhe zhvilluar aftësitë lidhur me udhëheqjen, organizimin, komunikimin dhe bashkëpunimin me vullnetarët në projekte dhe aktivitete të ndryshme.

Përmbajtja e trajnimit do të fokusohet në temat e mëposhtme:

 • Vizioni dhe misioni i organizatës që ofron vullnetarizëm;
 • Rekrutimi dhe seleksioni i vullnetarëve;
 • Organizimi i vullnetarëve;
 • Motivimi dhe angazhimi i vullnetarëve;
 • Menaxhimi i konflikteve dhe sfidave;
 • Komunikimi efektiv me vullnetarët;

Pse duhet të aplikoni?

• Mundësi për të rritur kapacitetet organizative në menaxhimin e vullnetarëve

• Mundësi e mirë për krijimin e partneriteteve të reja dhe njohja me programet Evropiane te vullnetarizmit

• Mundësi për zhvillimin e projekteve vullnetare dhe rekrutimin e vullnetarëve

Aplikantët duhet të jenë pjesë e një prej profileve të mëposhtme:

 • Organizatat e shoqërisë civile;
 • Institucionet që janë ofrues të vullnetarizmit;
 • Punonjës rinorë;
 • Nëpunës civilë

 • Për tu bërë pjesë e trajnimit ju duhet të plotësoni të dhënat tuaja në linkun https://forms.gle/sTz4MJ3Ë8vieyQsb8, brënda dates 16  Shtator

Related Post

25/05/2024

Community Of Practice! Why empowering Volunteer managers and policy Makers?

On 7th May 2024, Beyond Barriers hosted an engaging

29/03/2024

First Capacity Building Training! V-Calc

We are happy to announce the successful completion of

Translate »